Contabilitate

Compartiment contabilitate

 

Evidenţa contabilă este asigurată de d-na Ghirca Mihaela – inspector, telefon 0269/579.101 int. 101