Dispoziții Primar

Dispozitii 2018

 

  Dispozitia nr. 35-2018-privind constituirea comisiei de receptie finalaprivind lucrarile de investitii modernizare str XXI (109,6 KiB, 28 hits)

  Dispozitia nr. 34-2018 privind constituirea comisiei de receptie finala privind lucrarile de modernizare str XIII si XXII (117,2 KiB, 14 hits)

  Dispozitia nr. 32-privind constituirea comisiei de concurscontestatii pentru functia contractuala de executie in cadrul Compartimentului Agricol (160,9 KiB, 13 hits)

  Dispozitia nr. 31-2018 privind desemnarea persoanelor privind complectarea,depunerea si transmiterea declaratiei unice D212 (78,8 KiB, 19 hits)

  Dispozitia nr 30-2018-privind constituirea comisiei de receptie finala privind lucrarile Extindere retea iluminat public si amplasarea bransamentelor str II ,str .IV loc Cristian (125,5 KiB, 29 hits)

  Dispozitia nr 29-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 15.05.2018 (140,3 KiB, 17 hits)

  Dispozitia nr 28-2018-privind constituirea Comisiei de receptie pentru construire gard imobil str XI nr 50 (128,3 KiB, 16 hits)

  Dispozitia nr.26-2018-privind constituirea comisiei de receptie de terminarea lucrarilor privind lucrarea de Defrisarea si curatare pasunat (130,5 KiB, 60 hits)

  Dispozitia nr 25-2018 -privind aprobarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 46 hits)

  Dispozitia nr.24-2018-privind constituirea comisiei de verificarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractele de inchiriere si concesiune pasuni (95,2 KiB, 30 hits)

  Dispozitia nr 23-2018 -privind aprobarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 26 hits)

  Dispozitia nr.22-2018 privind incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 32 hits)

  Dispozitia nr 21-2018-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 22 hits)

  Dispozitia nr 20-2018- privind acordarea unui ajutor de urgenta (unknown, 71 hits)

  Dispozitia nr 19-2018- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 49 hits)

  Dispozitia nr.18-2018-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 39 hits)

  Dispozitia nr 17-2018-privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitiile care sunt in derulare pe raza comunei (955,6 KiB, 43 hits)

  Dispozitia nr 16-2018- privind aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 36 hits)

  Dispozitia nr 15-2018- privind acordarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 73 hits)

  Dispozitia nr 14-2018 -privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 100 hits)

  Dispozitia nr 13-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 17.03.2018 (620,1 KiB, 49 hits)

  Dispozitia nr 12- privind constituirea comisiei pentru efectuarea inspectiei fiscale (681,9 KiB, 84 hits)

  Dispozitia nr 11-privind convocarea Consiliului Local in data de 05.03,2018 (503,5 KiB, 43 hits)

  Dispozitia nr 10-2018 -privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 59 hits)

  Dispozitia nr 9 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor pt proiectul Extindere Retele Hidroedilitare (869,5 KiB, 77 hits)

  Dispozitia nr 8-2018-privind delegarea atributiilor primarului comunei Cristian in perioada 19.02-23.02.2018 (605,0 KiB, 78 hits)

  Dispozitia nr 7-2018-Incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 132 hits)

  Dispozitia nr 6-2018- Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 13.02.2018 (1,9 MiB, 55 hits)

  Dispozitia nr 5-2018 -privind modificarea cuantumului alocatiei pt sustinerea familiei (unknown, 77 hits)

  Dispozitia nr 4-2018-Aprobarea planului de servicii privind protectia si promovarea drepturilor copilului (unknown, 74 hits)

  Dispozitia nr 3-2018- Rectificarea privind actul de casatorie nr 9-7.05.2000 (unknown, 65 hits)

  Dispozitia nr 2-2017 privind Comisia de receptie finala pt Extindere retea de canalizare str Vi,XIII,XXIV (950,5 KiB, 79 hits)

  Dispozitia nr 1-2018- Numirea d-soarei Popescu Raluca Ana-Mariain functia publica de executie (unknown, 300 hits)

 

 

Dispozitii 2017

  Dispozitia nr 166-2017-privind delegarea exercitarii atributiilor de secretar al comunei Cristian (603,9 KiB, 196 hits)

  Dispozitia nr 165-2017- Aprobarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 184 hits)

  Dispozitia nr 164-2017 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara la data de 22.12.2017 (482,4 KiB, 84 hits)

  Dispozitia nr. 163-2017 Desemnarea persoanelor in cadrul echipei de implementare a proiectului finantat din fonduri structurale nerambursabile (unknown, 452 hits)

  Dispozitia nr 162-2017 privind stabilirea salariilor de baza din cadrul Primariei Cristian. (1,2 MiB, 139 hits)

  Dispozitia nr 161-2017 Convocarea Consiliului Local Cristian in sedinta ordinara la data de 19 .12.2017 (953,6 KiB, 68 hits)

  Dispozitia nr. 160-2017- Constituirea Comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru o biectivul de investitie Echipamente pentru terenuri de joaca (842,8 KiB, 73 hits)

  Dispozitia nr. 159-2017 - Rectificarea bugetului local (1,7 MiB, 85 hits)

  Dispozitia nr 158-2017-Constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Cristian (433,7 KiB, 82 hits)

  Dispozitia nr.157-2017-Incertarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 102 hits)

  Dispozitia nr.156-2017-Incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.155-2017-Modificarea unor credite bugetare (1.001,3 KiB, 82 hits)

  Dispozitia nr.154-2017-Aprobarea ajutorului de incalzirea locuintei cu lemne (652,3 KiB, 85 hits)

  Dispozitia nr.153-Modificarea unor credite bugetare (525,1 KiB, 76 hits)

  Dispozitiile nr.136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152-Reincadrare aparat de specilitate Primar (unknown, 125 hits)

  Dispozitia nr.135-Convocarea Consiliului Local Cristian in sedinta ordinara la data de 21 noiembrie 2017 (1,2 MiB, 130 hits)

  Dispozitia nr.134-Desemnarea persoanelor privind aplicarea programului POAD 2017-2018 (611,9 KiB, 139 hits)

  Dispozitia nr 133- Constituirea comisiei de concurs (1,3 MiB, 134 hits)

  Dispozitia nr.132-Delegarea exercitarii atributiilor primarului comunei Cristian (546,2 KiB, 104 hits)

  Dispozitia nr. 131Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitiilor Reabilitare cladire str Xi nr 50si Reabilitare cladire dispensar strIV nr 15 comuna Cristian (unknown, 84 hits)

  Dispozitia nr.130-Delegarea atributiilor de ofiter stare civila (614,0 KiB, 118 hits)

  Dispozitia nr.129-Aprobarea incadrarii in munca ca asistent personal (unknown, 131 hits)

  Dispozitia nr.128-Incetarea contractului de munca (unknown, 134 hits)

  Dispozitia nr.127-Rectificrea actului de casatorie (unknown, 81 hits)

  Dispozitia nr.126-Majorarea indemnizatiilor lunare pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile (unknown, 292 hits)

  Dispozitia nr.125-Aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 82 hits)

  Dispozitia nr.124- rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cristian pe anul 2017 (1.013,0 KiB, 93 hits)

  Dispozitia nr.123-Constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cristian predatee operatorului regional Sc Apa Canal SA Sibiu (767,0 KiB, 117 hits)

  dispozitia nr.122-Numirea unui curator special pentru minor privind dezbaterea succesorala suplimentara in fata notarului public (unknown, 91 hits)

  Dispozitia nr.121-Desemnarea persoanelor responsabile cu accesarea si operarea sistemului informatic al Registrului Electoral (unknown, 99 hits)

  Dispozitia nr.120-Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne (unknown, 88 hits)

  Dispozitie nr.119-Constituirea Comisiei de receptie finala pentru investitia Reabilitare strada III comuna Cristian (997,8 KiB, 120 hits)

  Dispozitia nr.118-Convocarea Consiliului local cristian in sedinta ordinara la data de 10 octombrie 2017 (1,2 MiB, 119 hits)

  Dispozitia nr.117-Desemnarea persoanelor responsabile cu accesarea si operarea sistemului informatic al Registrului electoral (unknown, 127 hits)

  Dispozitia nr116-Desemnarea unor persoane din cadrul Primariei comunei Cristian pentru implementarea Proiectelor Nationale Registrul Electronic National al Nomenclaturii Stradale (RENNS)si Reg. Ag (unknown, 96 hits)

  Dispozitia nr.115-Transferul domnului Dragomir Dumitru (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.114- Aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.113- Incadrarea d-nei Kieltsch Hermine -ca asistent personal (unknown, 105 hits)

  Dispozitia nr.112-Acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita,familiior defavorizate pentru anul scolar 2017-2018 (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.111- Acordarea stimulentului educational sub forma de tichetelor sociuale pt gradinita familiilor defavorizate pt anul scolar 2017-2018 (unknown, 93 hits)

  Dispozitia nr.110-Incetarea acordarii indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.109-Aprobarea transferului in interes de serviciu al domnului Diaconeasa Ionut -George (818,8 KiB, 91 hits)

  Dispozitia nr.108- Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cristian (1,1 MiB, 81 hits)

  Dispozitia nr.107- Numirea doamnei Schiau Maria-Cici in functia publica de conducere de secretar al comunei Cristian (unknown, 87 hits)

  Dispozitia nr.106- Incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar al comunei Cristian (667,3 KiB, 90 hits)

  Dispozitia nr 105-Acordarea stimulentului educationaltichete sociale pt copii proveniti din familii defavorizate (unknown, 78 hits)

  Dispozitia nr.104-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 88 hits)

  Dispozitia nr.103-Acordarea stimulentului educational pentru copiii proveniti din familii defavorizate (unknown, 72 hits)

  Dispozitia nr.102-Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 79 hits)

  Dispozitia nr.101-Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pt atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Modernizare strazi comuna Cristian (1,2 MiB, 91 hits)

  Dispozitia nr.100-Desemnarea ca reprezentant al primariei in lucrul de lucru desemnat de Apa Canal SA pentru verificari racorduri (689,9 KiB, 89 hits)

  Dispozitia nr.99-Constituirea si convocarea comisiei de receptie pt obiectivul de investitie Sistem de supraveghere video in comuna Cristian (966,0 KiB, 89 hits)

  Dispozitia nr.98-Convocarea comisiei receptie lucrari pt obiectivul de investitie Geamuri str Xi nr 50 (1,1 MiB, 84 hits)

  Dispozitia nr.97-Reglementarea lucrului cu foc deschis (801,5 KiB, 86 hits)

  Dispozitia nr. 96-Convocarea sedintei Consiliului Local in sedinta ordinara din 15.08.2017 (1,1 MiB, 105 hits)

  Dispozitia nr.95-Incetarea curatelei (unknown, 98 hits)

  Dispozitia nr.94-Incadrarea doamnei Topircean Meluzina ,pe postul ce consilier personal al Primarului (unknown, 107 hits)

  Dispozitia nr. 93-Incetarea raportului de serviciu prin pensionare pentru limita de varsta (900,4 KiB, 98 hits)

  Dispozitia nr 92-privind modificarea unor credite bugetare (599,5 KiB, 87 hits)

  Dispozitia nr.91-Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei Cristian (unknown, 97 hits)

  Dispozitiile nr.76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90-Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual din cadrul Primariei Cristian (unknown, 101 hits)

  Dispozitia nr. 75- Convocarea Consiliului Local al Comunei Cristian (894,5 KiB, 84 hits)

  Dispozitia nr.74-Instituirea curatelei speciale (unknown, 86 hits)

  Dispozitia nr. 72 si 73- Stabilirea indemnizatiei primarului si viceprimarului comunei Cristian (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.71-Incetarea contractului de munca (unknown, 90 hits)

  Dispozitia nr.70- Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 75 hits)

  Dispozitia nr. 69- Numirea in urma examenului a d-rei Apostol Andreea-Compartiment Stare Civila (726,1 KiB, 88 hits)

  Dispozitia nr. 68-Delegarea temporara a atributiilor ce revin Primarului comunei Cristian (681,3 KiB, 84 hits)

  Dispozitia nr.67-Incetarea contractului de munca (unknown, 82 hits)

  Dispozitia nr.66-Constituirea comisiei de inventariere a bunurilor aflate in gestiunea Caminului Cultural si a Cantinei comunei Cristian (771,9 KiB, 77 hits)

  Dispozitia nr.65-Privind incetarea contractului de munca (unknown, 82 hits)

  Dispozitia nr.64-Acordarea idemnizatiei pentru persoana cu handicap (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.63-Convocarea comisiei pt receptia -Amenajare si imprejmuire curte capela (1,1 MiB, 81 hits)

  Dispozitia nr.62-Convocarea comisiei de receptie pentru amenajare parcaje si refacere trotuare str.II etapa I (1,1 MiB, 77 hits)

  Dispozitia nr.62- Convocarea comisiei de receptie pentru amenajare parcaje si refacere trotuare str.II etapa I (1,1 MiB, 79 hits)

  Dispozitia nr.61-Convocarea comisiei de receptie pentru reparatii trotuare dreapta str II (1,1 MiB, 84 hits)

  Dispozitia nr.60-Convocarea comisiei de receptie pt Canalizare pluviala str II etapa I (1,1 MiB, 121 hits)

  Dispositia nr.59-Modificarea unor credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar din bugetul local 2017 (unknown, 120 hits)

  Dispozitia nr.58-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 126 hits)

  Dispozitia nr.57-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data 27.06.2017 (1,1 MiB, 120 hits)

  Dispozitia nr.56-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 89 hits)

  Dispozitia nr.55-Desemnarea unei persoane care sa asigure exercitarea atributiilor si competentelor prevazute de OUG nr 109-2011 (1,4 MiB, 89 hits)

  Dispozitia nr.54-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 97 hits)

  Dispozitia nr.53-Incetarea contractului de munca (unknown, 95 hits)

  Dispozitia nr.52-Constituirea comisiei de concurs pentru fuctia publica-stare civila (1,2 MiB, 129 hits)

  Dispozitia nr.50 si 51-Stabilirea indemnizatiei in conformitate cu prevederile art.I pct3 din Legea nr 1152017 (unknown, 87 hits)

  Dispozitia nr. 49-Incetarea contractului de munca (unknown, 92 hits)

  Dispozitia nr.48-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.47-Receptie lucrari-Extindere retea iluminat public str XIV ,XXVIII ,XXIX (1,2 MiB, 91 hits)

  Dispozitia nr.46-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23.05.2017 (1,2 MiB, 83 hits)

  Dispozitia nr.45-Diminuarea cotei privind conditiile vatamatoare si acordarea sporului de noapte (unknown, 81 hits)

  Dispozitia nr.44-Incetarea contractului de munca,sofer la SVSU Cristian (unknown, 100 hits)

  Dispozitia nr.43-Incetarea acordarii stimulentului educationaltichete sociale pt copiii proveniti din familii defavorizate (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.42 -Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 74 hits)

  Dispozitia nr.41-Acordarea indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 81 hits)

  Dispoziția nr.40-Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 27.04.2017 (676,8 KiB, 92 hits)

  Dispozitia nr.39-Acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca (unknown, 104 hits)

  Dispoziția nr.38-Delegarea temporara a atributiilor ce revin primarului comunei Cristian (661,6 KiB, 88 hits)

  Dispozitia nr.37-Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.36-Convocarea CL in sedinta ordinara la data de 14.04.2017 (1,2 MiB, 80 hits)

  Dispozitia nr.35-Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 80 hits)

  Dispozitia nr.34-Aprobarea acordarii ajutorului social (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.33-privind constituirea comisiei de verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a pasunilor (596,3 KiB, 92 hits)

  Dispozitia nr. 31 si 32- Aplicarea sanctiuni disciplinare (unknown, 86 hits)

  Dispozitia nr.30-Constituirea si convocarea comisiei de receptie a lucrarilor Racorduri burlane pluviale str IV,reparatii trotuare str IV si amenajare parc comuna Cristian 2017 (1,3 MiB, 86 hits)

  Dispozitia nr.29-Modificarea cuantumului alocatiei petru sustinerea familiei (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.28 -Acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav (unknown, 81 hits)

  Dispozitia nr.27-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 14.03.2017 (838,9 KiB, 84 hits)

  Dispozitia nr.26-Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.25-Incadrarea-consilier personal al Primarului (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.24-Aprobarea detasarii dl Diaconeasa Ionut-George,la MADR Bucuresti (unknown, 84 hits)

  Dispozitia nr.23-Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.22-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 78 hits)

  Dispozitia nr.21-Convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinarala data de 28.02.2017 (1,1 MiB, 79 hits)

  Dispozitia nr.20-Incadrarea -ofiter stare civila (unknown, 88 hits)

  Dispozitia nr.19- Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 77 hits)

  Dispozitia nr.18- Aprobarea planului de actiune a Strategiei Nationale anticoruptiei 2016-2020 precum si inventarul masurilor preventive anticoruptiei si a indicatorilor de evaluare (unknown, 81 hits)

  Dispozitia nr.17-Acordarea indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 84 hits)

  Dispozitia nr.16-Rectificarea actului de casatorie nr 3926.12.1959 (unknown, 80 hits)

  Dispozitia nr.15-Modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale (unknown, 82 hits)

  Dispozitia nr.14-Constituirea si convocarea comisiei de receptie a lucrarilor pt Alimentare trifazica la Remiza de Pompieri (unknown, 77 hits)

  Dispozitia nr.13- Aprobarea nomenclatorului arhivistic (unknown, 101 hits)

  Dispozitia nr.12- Majorarea cuantumului brut al salariilor de baza pt personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului (unknown, 83 hits)

  Dispozitia nr.11 -Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr.10-Privind desemnarea ca reprezentant al primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cristian (unknown, 84 hits)

  Dispozitia nr.9-Incetarea acordarii stimulentului educational tichetelor sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate (unknown, 80 hits)

  Dispozitia nr.8- Constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a centrului Operativ cu Activitate temporara din cadrul Comitetului Local pt Situatii de Urgenta (1,3 MiB, 104 hits)

  Dispozitia nr.7- Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 31.01.2017 (1,0 MiB, 87 hits)

  Dispozitia nr.6- Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 85 hits)

  Dispozitia nr.5-Majorarea salarului de baza lunar brut pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav (565,3 KiB, 88 hits)

  Dispozitia nr.4 - Majorarea cuantumului indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav,stabilirea indemnizatiilor lunare cuvenite persoanelor cu handicap incepand cu 01.02.2017 (unknown, 87 hits)

  Dispozitia nr.3-Privind incetarea acordarii indemnizatiei, persoana cu handicap grav (unknown, 79 hits)

  Dispozitia nr.2- Majorarea cuantumului indemnizatiei cuvenite pentru persoanele cu handicap grav (700,5 KiB, 92 hits)

  Dispozitia nr.1- Stabilirea salariului de baza al asistentilor personali in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristian (605,4 KiB, 104 hits)