Dispoziții Primar

Dispozitii 2018

  Dispozitia nr 83-2018-privind modificarea cuantumului alocatiei pt sustinerea familiei (unknown, 15 hits)

  Dispozitia nr 82-2018-privind rectificarea bugetului local (205,4 KiB, 12 hits)

  Dispozitia nr 81-2018-privind incetarea acordarii indemnizatiei pt copil cu handicap grav (unknown, 8 hits)

  Dispozitia nr 80-2018-privind convocarea Consilului Local in sedinta ordinara la data de 25.09.2018 (88,5 KiB, 8 hits)

  Dispozitia nr 79-2018-inlocuirea presedintelui comisiei de evaluare a ofertelor pt atribuirea contr. de lucrari pt obiectivul Extindere Retele Hidroedilitare (125,9 KiB, 9 hits)

  Dispozitia nr 78-2018-privind organizarea controlului financiar preventiv in cadrul Primariei Comunei Cristian (123,4 KiB, 11 hits)

  Dispozitia nr 77-2018 privind delegarea exercitarii atributiilor primarului comunei Cristian (71,0 KiB, 12 hits)

  Dispozitia nr 76-2018-privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registru de riscuri in cadrul primariei Cristian (83,4 KiB, 12 hits)

  Dispozitia nr 75-2018-constituirea comisiei speciale de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern managerial (402,2 KiB, 15 hits)

  Dispozitia nr 74-2018-privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cristian (83,7 KiB, 13 hits)

  Dispozitia nr 73-2018 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind lucrarea Reabilitare curte cladire str XI nr 50 in comuna Cristian (137,3 KiB, 17 hits)

  Dispozitia nr 72-2018-privind incadrarea d-soarei Baroiu Ileana Alexandra in functia contractuala de executie de consilier ,treapta profesionala debutant,in cadrul compartimentului Registru Agricol (unknown, 13 hits)

  Dispozitia nr 71-2018 privind incadrarea doamnei Opris Daniela Elena ,in functia contractuala de executie de bibliotecar (unknown, 31 hits)

  Dispozitia nr 70-2018-privind numirea domnului Poplacean Dumitru ,in functia publica de executie de referent,grad profesional principal clasa III in cadrul compartimentului impozite si taxe (unknown, 9 hits)

  Dispozitia nr 69-2018-privind numirea doamnei Duca georgeta Luciana in functia publica de executie de inspector,grad profesional principal clasa I in cadrul compartimentului Urbanism (unknown, 8 hits)

  Dispozitia nr 68-2018- privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pt lucrarea Modernizare str XXV,comuna Cristian (137,1 KiB, 9 hits)

  Dispozitia nr 67-2018-privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor -Zugravit primarie interior si exterior (130,3 KiB, 53 hits)

  Dispozitia nr 66-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara la data de 14.08.2018 (110,7 KiB, 24 hits)

  Dispozitia 60-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 31.07.2018 (81,9 KiB, 15 hits)

  Dispozitia nr 67-2018-privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor -Zugravit primarie interior si e4xterior (130,3 KiB, 20 hits)

  Dispozitia nr 66-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara la data de 14.08.2018 (110,7 KiB, 15 hits)

  Dispozitia 60-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 31.07.2018 (81,9 KiB, 13 hits)

  Dispozitia nr 59-2018-privind delegarea exercitarii atributiilor primarului in perioada 23.07.2018-27.07.2018 (83,3 KiB, 62 hits)

  Dispozitia nr 58-2018-constituirea comisiei de concurs si solutiionarea contestatiilor privind concursurile de recrutare pe functii contractuale (186,3 KiB, 48 hits)

  Dispozitia nr 57-2018-privind organizarea examenului de promovare intr-un grad profesional superior celui detinut (202,1 KiB, 40 hits)

  Dispozitia nr 56-2018-privind rectificarea actului de casatorie (unknown, 45 hits)

  Dispozitia nr 55-2018-privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 39 hits)

  Dispozitia nr 54-2018- privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 31 hits)

  Dispozitia nr 53-2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor pt proiectul Construire pod peste Cibinin partea de aval a comunei (86,1 KiB, 41 hits)

  Dispozitia nr 52-2018-privind constituirea comisiei de receptie finala privind obiectivul de investitie Canalizare pluviala str IV (112,0 KiB, 34 hits)

  Dispozitia nr 51-2018-privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin (95,4 KiB, 33 hits)

  Dispozitia nr 50-2018-privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor Asfaltare str XI partial si ridicare camine si Reabilitare covor asfaltic str XIX (133,4 KiB, 31 hits)

  Dispozitia nr 49-2018 privind constituirea comisiei de receptie finala privind obiectivul de investitie Amenajare parcaje si refacere trotuare,str IV . (117,0 KiB, 25 hits)

  Dispozitia nr 48-2018-privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 28 hits)

  Dispozitia nr 47-2018-privind aprobarea incadrarii in munca ca asistent personal (unknown, 90 hits)

  Dispozitia nr 46-2018- privind delegarea exercitarii atributiilor secretarului comunei (69,9 KiB, 55 hits)

  Dispozitia nr 45-2018-privind aprobarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (903,4 KiB, 40 hits)

  Dispozitia nr 44-2018-privind rectificarea actului de casatorie (unknown, 33 hits)

  Dispozitia nr 43-2018-privind aprobarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 29 hits)

  Dispozitia 42-2018-privind modificarea delimitarii sectiiei de votare nr 263 din comuna Cristian (110,3 KiB, 52 hits)

  Dispozitia 40-2018-privind desemnarea doamnei Schiau Maria -Cici,ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul UAT Cristian (138,1 KiB, 82 hits)

  Dispozitia 39-2018-privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind Reabilitare cladsire str XI nr 50 (144,3 KiB, 47 hits)

  Dispozitia 38-2018-privind convocarea Consiliului Local (84,3 KiB, 34 hits)

  Dispozitia nr. 35-2018-privind constituirea comisiei de receptie finalaprivind lucrarile de investitii modernizare str XXI (109,6 KiB, 71 hits)

  Dispozitia nr. 34-2018 privind constituirea comisiei de receptie finala privind lucrarile de modernizare str XIII si XXII (117,2 KiB, 44 hits)

  Dispozitia nr. 32-privind constituirea comisiei de concurscontestatii pentru functia contractuala de executie in cadrul Compartimentului Agricol (160,9 KiB, 55 hits)

  Dispozitia nr. 31-2018 privind desemnarea persoanelor privind complectarea,depunerea si transmiterea declaratiei unice D212 (78,8 KiB, 71 hits)

  Dispozitia nr 30-2018-privind constituirea comisiei de receptie finala privind lucrarile Extindere retea iluminat public si amplasarea bransamentelor str II ,str .IV loc Cristian (125,5 KiB, 70 hits)

  Dispozitia nr 29-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 15.05.2018 (140,3 KiB, 46 hits)

  Dispozitia nr 28-2018-privind constituirea Comisiei de receptie pentru construire gard imobil str XI nr 50 (128,3 KiB, 66 hits)

  Dispozitia nr.26-2018-privind constituirea comisiei de receptie de terminarea lucrarilor privind lucrarea de Defrisarea si curatare pasunat (130,5 KiB, 126 hits)

  Dispozitia nr 25-2018 -privind aprobarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 94 hits)

  Dispozitia nr.24-2018-privind constituirea comisiei de verificarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractele de inchiriere si concesiune pasuni (95,2 KiB, 74 hits)

  Dispozitia nr 23-2018 -privind aprobarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 57 hits)

  Dispozitia nr.22-2018 privind incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 64 hits)

  Dispozitia nr 21-2018-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 51 hits)

  Dispozitia nr 20-2018- privind acordarea unui ajutor de urgenta (unknown, 129 hits)

  Dispozitia nr 19-2018- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 99 hits)

  Dispozitia nr.18-2018-privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 76 hits)

  Dispozitia nr 17-2018-privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitiile care sunt in derulare pe raza comunei (955,6 KiB, 98 hits)

  Dispozitia nr 16-2018- privind aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 69 hits)

  Dispozitia nr 15-2018- privind acordarea indemnizatiei pentru copil cu handicap grav (unknown, 116 hits)

  Dispozitia nr 14-2018 -privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 133 hits)

  Dispozitia nr 13-2018-privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 17.03.2018 (620,1 KiB, 77 hits)

  Dispozitia nr 12- privind constituirea comisiei pentru efectuarea inspectiei fiscale (681,9 KiB, 146 hits)

  Dispozitia nr 11-privind convocarea Consiliului Local in data de 05.03,2018 (503,5 KiB, 74 hits)

  Dispozitia nr 10-2018 -privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 87 hits)

  Dispozitia nr 9 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor pt proiectul Extindere Retele Hidroedilitare (869,5 KiB, 120 hits)

  Dispozitia nr 8-2018-privind delegarea atributiilor primarului comunei Cristian in perioada 19.02-23.02.2018 (605,0 KiB, 111 hits)

  Dispozitia nr 7-2018-Incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 184 hits)

  Dispozitia nr 6-2018- Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 13.02.2018 (1,9 MiB, 87 hits)

  Dispozitia nr 5-2018 -privind modificarea cuantumului alocatiei pt sustinerea familiei (unknown, 107 hits)

  Dispozitia nr 4-2018-Aprobarea planului de servicii privind protectia si promovarea drepturilor copilului (unknown, 120 hits)

  Dispozitia nr 3-2018- Rectificarea privind actul de casatorie nr 9-7.05.2000 (unknown, 123 hits)

  Dispozitia nr 2-2017 privind Comisia de receptie finala pt Extindere retea de canalizare str Vi,XIII,XXIV (950,5 KiB, 111 hits)

  Dispozitia nr 1-2018- Numirea d-soarei Popescu Raluca Ana-Mariain functia publica de executie (unknown, 366 hits)

 

 

Dispozitii 2017

  Dispozitia nr 166-2017-privind delegarea exercitarii atributiilor de secretar al comunei Cristian (603,9 KiB, 280 hits)

  Dispozitia nr 165-2017- Aprobarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 231 hits)

  Dispozitia nr 164-2017 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara la data de 22.12.2017 (482,4 KiB, 122 hits)

  Dispozitia nr. 163-2017 Desemnarea persoanelor in cadrul echipei de implementare a proiectului finantat din fonduri structurale nerambursabile (unknown, 564 hits)

  Dispozitia nr 162-2017 privind stabilirea salariilor de baza din cadrul Primariei Cristian. (1,2 MiB, 185 hits)

  Dispozitia nr 161-2017 Convocarea Consiliului Local Cristian in sedinta ordinara la data de 19 .12.2017 (953,6 KiB, 149 hits)

  Dispozitia nr. 160-2017- Constituirea Comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru o biectivul de investitie Echipamente pentru terenuri de joaca (842,8 KiB, 106 hits)

  Dispozitia nr. 159-2017 - Rectificarea bugetului local (1,7 MiB, 126 hits)

  Dispozitia nr 158-2017-Constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Cristian (433,7 KiB, 132 hits)

  Dispozitia nr.157-2017-Incertarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 139 hits)

  Dispozitia nr.156-2017-Incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 113 hits)

  Dispozitia nr.155-2017-Modificarea unor credite bugetare (1.001,3 KiB, 150 hits)

  Dispozitia nr.154-2017-Aprobarea ajutorului de incalzirea locuintei cu lemne (652,3 KiB, 121 hits)

  Dispozitia nr.153-Modificarea unor credite bugetare (525,1 KiB, 107 hits)

  Dispozitiile nr.136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152-Reincadrare aparat de specilitate Primar (unknown, 180 hits)

  Dispozitia nr.135-Convocarea Consiliului Local Cristian in sedinta ordinara la data de 21 noiembrie 2017 (1,2 MiB, 182 hits)

  Dispozitia nr.134-Desemnarea persoanelor privind aplicarea programului POAD 2017-2018 (611,9 KiB, 187 hits)

  Dispozitia nr 133- Constituirea comisiei de concurs (1,3 MiB, 163 hits)

  Dispozitia nr.132-Delegarea exercitarii atributiilor primarului comunei Cristian (546,2 KiB, 164 hits)

  Dispozitia nr. 131Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitiilor Reabilitare cladire str Xi nr 50si Reabilitare cladire dispensar strIV nr 15 comuna Cristian (unknown, 107 hits)

  Dispozitia nr.130-Delegarea atributiilor de ofiter stare civila (614,0 KiB, 247 hits)

  Dispozitia nr.129-Aprobarea incadrarii in munca ca asistent personal (unknown, 168 hits)

  Dispozitia nr.128-Incetarea contractului de munca (unknown, 199 hits)

  Dispozitia nr.127-Rectificrea actului de casatorie (unknown, 109 hits)

  Dispozitia nr.126-Majorarea indemnizatiilor lunare pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile (unknown, 439 hits)

  Dispozitia nr.125-Aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 116 hits)

  Dispozitia nr.124- rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cristian pe anul 2017 (1.013,0 KiB, 165 hits)

  Dispozitia nr.123-Constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cristian predatee operatorului regional Sc Apa Canal SA Sibiu (767,0 KiB, 168 hits)

  dispozitia nr.122-Numirea unui curator special pentru minor privind dezbaterea succesorala suplimentara in fata notarului public (unknown, 129 hits)

  Dispozitia nr.121-Desemnarea persoanelor responsabile cu accesarea si operarea sistemului informatic al Registrului Electoral (unknown, 159 hits)

  Dispozitia nr.120-Aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne (unknown, 130 hits)

  Dispozitie nr.119-Constituirea Comisiei de receptie finala pentru investitia Reabilitare strada III comuna Cristian (997,8 KiB, 157 hits)

  Dispozitia nr.118-Convocarea Consiliului local cristian in sedinta ordinara la data de 10 octombrie 2017 (1,2 MiB, 154 hits)

  Dispozitia nr.117-Desemnarea persoanelor responsabile cu accesarea si operarea sistemului informatic al Registrului electoral (unknown, 191 hits)

  Dispozitia nr116-Desemnarea unor persoane din cadrul Primariei comunei Cristian pentru implementarea Proiectelor Nationale Registrul Electronic National al Nomenclaturii Stradale (RENNS)si Reg. Ag (unknown, 146 hits)

  Dispozitia nr.115-Transferul domnului Dragomir Dumitru (unknown, 127 hits)

  Dispozitia nr.114- Aprobarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 107 hits)

  Dispozitia nr.113- Incadrarea d-nei Kieltsch Hermine -ca asistent personal (unknown, 142 hits)

  Dispozitia nr.112-Acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita,familiior defavorizate pentru anul scolar 2017-2018 (unknown, 128 hits)

  Dispozitia nr.111- Acordarea stimulentului educational sub forma de tichetelor sociuale pt gradinita familiilor defavorizate pt anul scolar 2017-2018 (unknown, 122 hits)

  Dispozitia nr.110-Incetarea acordarii indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 159 hits)

  Dispozitia nr.109-Aprobarea transferului in interes de serviciu al domnului Diaconeasa Ionut -George (818,8 KiB, 136 hits)

  Dispozitia nr.108- Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cristian (1,1 MiB, 122 hits)

  Dispozitia nr.107- Numirea doamnei Schiau Maria-Cici in functia publica de conducere de secretar al comunei Cristian (unknown, 131 hits)

  Dispozitia nr.106- Incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar al comunei Cristian (667,3 KiB, 131 hits)

  Dispozitia nr 105-Acordarea stimulentului educationaltichete sociale pt copii proveniti din familii defavorizate (unknown, 111 hits)

  Dispozitia nr.104-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 122 hits)

  Dispozitia nr.103-Acordarea stimulentului educational pentru copiii proveniti din familii defavorizate (unknown, 104 hits)

  Dispozitia nr.102-Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 106 hits)

  Dispozitia nr.101-Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pt atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Modernizare strazi comuna Cristian (1,2 MiB, 118 hits)

  Dispozitia nr.100-Desemnarea ca reprezentant al primariei in lucrul de lucru desemnat de Apa Canal SA pentru verificari racorduri (689,9 KiB, 141 hits)

  Dispozitia nr.99-Constituirea si convocarea comisiei de receptie pt obiectivul de investitie Sistem de supraveghere video in comuna Cristian (966,0 KiB, 156 hits)

  Dispozitia nr.98-Convocarea comisiei receptie lucrari pt obiectivul de investitie Geamuri str Xi nr 50 (1,1 MiB, 119 hits)

  Dispozitia nr.97-Reglementarea lucrului cu foc deschis (801,5 KiB, 116 hits)

  Dispozitia nr. 96-Convocarea sedintei Consiliului Local in sedinta ordinara din 15.08.2017 (1,1 MiB, 136 hits)

  Dispozitia nr.95-Incetarea curatelei (unknown, 134 hits)

  Dispozitia nr.94-Incadrarea doamnei Topircean Meluzina ,pe postul ce consilier personal al Primarului (unknown, 158 hits)

  Dispozitia nr. 93-Incetarea raportului de serviciu prin pensionare pentru limita de varsta (900,4 KiB, 135 hits)

  Dispozitia nr 92-privind modificarea unor credite bugetare (599,5 KiB, 125 hits)

  Dispozitia nr.91-Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei Cristian (unknown, 132 hits)

  Dispozitiile nr.76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90-Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual din cadrul Primariei Cristian (unknown, 132 hits)

  Dispozitia nr. 75- Convocarea Consiliului Local al Comunei Cristian (894,5 KiB, 125 hits)

  Dispozitia nr.74-Instituirea curatelei speciale (unknown, 133 hits)

  Dispozitia nr. 72 si 73- Stabilirea indemnizatiei primarului si viceprimarului comunei Cristian (unknown, 122 hits)

  Dispozitia nr.71-Incetarea contractului de munca (unknown, 124 hits)

  Dispozitia nr.70- Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 103 hits)

  Dispozitia nr. 69- Numirea in urma examenului a d-rei Apostol Andreea-Compartiment Stare Civila (726,1 KiB, 126 hits)

  Dispozitia nr. 68-Delegarea temporara a atributiilor ce revin Primarului comunei Cristian (681,3 KiB, 116 hits)

  Dispozitia nr.67-Incetarea contractului de munca (unknown, 109 hits)

  Dispozitia nr.66-Constituirea comisiei de inventariere a bunurilor aflate in gestiunea Caminului Cultural si a Cantinei comunei Cristian (771,9 KiB, 123 hits)

  Dispozitia nr.65-Privind incetarea contractului de munca (unknown, 110 hits)

  Dispozitia nr.64-Acordarea idemnizatiei pentru persoana cu handicap (unknown, 99 hits)

  Dispozitia nr.63-Convocarea comisiei pt receptia -Amenajare si imprejmuire curte capela (1,1 MiB, 122 hits)

  Dispozitia nr.62-Convocarea comisiei de receptie pentru amenajare parcaje si refacere trotuare str.II etapa I (1,1 MiB, 103 hits)

  Dispozitia nr.62- Convocarea comisiei de receptie pentru amenajare parcaje si refacere trotuare str.II etapa I (1,1 MiB, 110 hits)

  Dispozitia nr.61-Convocarea comisiei de receptie pentru reparatii trotuare dreapta str II (1,1 MiB, 114 hits)

  Dispozitia nr.60-Convocarea comisiei de receptie pt Canalizare pluviala str II etapa I (1,1 MiB, 158 hits)

  Dispositia nr.59-Modificarea unor credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar din bugetul local 2017 (unknown, 176 hits)

  Dispozitia nr.58-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 166 hits)

  Dispozitia nr.57-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data 27.06.2017 (1,1 MiB, 160 hits)

  Dispozitia nr.56-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 125 hits)

  Dispozitia nr.55-Desemnarea unei persoane care sa asigure exercitarea atributiilor si competentelor prevazute de OUG nr 109-2011 (1,4 MiB, 117 hits)

  Dispozitia nr.54-Acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav (unknown, 121 hits)

  Dispozitia nr.53-Incetarea contractului de munca (unknown, 130 hits)

  Dispozitia nr.52-Constituirea comisiei de concurs pentru fuctia publica-stare civila (1,2 MiB, 175 hits)

  Dispozitia nr.50 si 51-Stabilirea indemnizatiei in conformitate cu prevederile art.I pct3 din Legea nr 1152017 (unknown, 117 hits)

  Dispozitia nr. 49-Incetarea contractului de munca (unknown, 138 hits)

  Dispozitia nr.48-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 115 hits)

  Dispozitia nr.47-Receptie lucrari-Extindere retea iluminat public str XIV ,XXVIII ,XXIX (1,2 MiB, 132 hits)

  Dispozitia nr.46-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 23.05.2017 (1,2 MiB, 108 hits)

  Dispozitia nr.45-Diminuarea cotei privind conditiile vatamatoare si acordarea sporului de noapte (unknown, 113 hits)

  Dispozitia nr.44-Incetarea contractului de munca,sofer la SVSU Cristian (unknown, 127 hits)

  Dispozitia nr.43-Incetarea acordarii stimulentului educationaltichete sociale pt copiii proveniti din familii defavorizate (unknown, 117 hits)

  Dispozitia nr.42 -Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 103 hits)

  Dispozitia nr.41-Acordarea indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 109 hits)

  Dispoziția nr.40-Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 27.04.2017 (676,8 KiB, 116 hits)

  Dispozitia nr.39-Acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca (unknown, 131 hits)

  Dispoziția nr.38-Delegarea temporara a atributiilor ce revin primarului comunei Cristian (661,6 KiB, 112 hits)

  Dispozitia nr.37-Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 115 hits)

  Dispozitia nr.36-Convocarea CL in sedinta ordinara la data de 14.04.2017 (1,2 MiB, 114 hits)

  Dispozitia nr.35-Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 106 hits)

  Dispozitia nr.34-Aprobarea acordarii ajutorului social (unknown, 112 hits)

  Dispozitia nr.33-privind constituirea comisiei de verificare a contractelor de concesiune si inchiriere a pasunilor (596,3 KiB, 114 hits)

  Dispozitia nr. 31 si 32- Aplicarea sanctiuni disciplinare (unknown, 121 hits)

  Dispozitia nr.30-Constituirea si convocarea comisiei de receptie a lucrarilor Racorduri burlane pluviale str IV,reparatii trotuare str IV si amenajare parc comuna Cristian 2017 (1,3 MiB, 126 hits)

  Dispozitia nr.29-Modificarea cuantumului alocatiei petru sustinerea familiei (unknown, 108 hits)

  Dispozitia nr.28 -Acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav (unknown, 103 hits)

  Dispozitia nr.27-Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 14.03.2017 (838,9 KiB, 109 hits)

  Dispozitia nr.26-Acordarea indemnizatiei pentru persoana minora cu handicap grav (unknown, 111 hits)

  Dispozitia nr.25-Incadrarea-consilier personal al Primarului (unknown, 120 hits)

  Dispozitia nr.24-Aprobarea detasarii dl Diaconeasa Ionut-George,la MADR Bucuresti (unknown, 115 hits)

  Dispozitia nr.23-Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 110 hits)

  Dispozitia nr.22-Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 109 hits)

  Dispozitia nr.21-Convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinarala data de 28.02.2017 (1,1 MiB, 108 hits)

  Dispozitia nr.20-Incadrarea -ofiter stare civila (unknown, 173 hits)

  Dispozitia nr.19- Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 116 hits)

  Dispozitia nr.18- Aprobarea planului de actiune a Strategiei Nationale anticoruptiei 2016-2020 precum si inventarul masurilor preventive anticoruptiei si a indicatorilor de evaluare (unknown, 109 hits)

  Dispozitia nr.17-Acordarea indemnizatiei pt persoana cu handicap grav (unknown, 112 hits)

  Dispozitia nr.16-Rectificarea actului de casatorie nr 3926.12.1959 (unknown, 108 hits)

  Dispozitia nr.15-Modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale (unknown, 120 hits)

  Dispozitia nr.14-Constituirea si convocarea comisiei de receptie a lucrarilor pt Alimentare trifazica la Remiza de Pompieri (unknown, 106 hits)

  Dispozitia nr.13- Aprobarea nomenclatorului arhivistic (unknown, 127 hits)

  Dispozitia nr.12- Majorarea cuantumului brut al salariilor de baza pt personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului (unknown, 110 hits)

  Dispozitia nr.11 -Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 108 hits)

  Dispozitia nr.10-Privind desemnarea ca reprezentant al primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cristian (unknown, 116 hits)

  Dispozitia nr.9-Incetarea acordarii stimulentului educational tichetelor sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate (unknown, 112 hits)

  Dispozitia nr.8- Constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a centrului Operativ cu Activitate temporara din cadrul Comitetului Local pt Situatii de Urgenta (1,3 MiB, 149 hits)

  Dispozitia nr.7- Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 31.01.2017 (1,0 MiB, 114 hits)

  Dispozitia nr.6- Incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei (unknown, 120 hits)

  Dispozitia nr.5-Majorarea salarului de baza lunar brut pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav (565,3 KiB, 112 hits)

  Dispozitia nr.4 - Majorarea cuantumului indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav,stabilirea indemnizatiilor lunare cuvenite persoanelor cu handicap incepand cu 01.02.2017 (unknown, 114 hits)

  Dispozitia nr.3-Privind incetarea acordarii indemnizatiei, persoana cu handicap grav (unknown, 123 hits)

  Dispozitia nr.2- Majorarea cuantumului indemnizatiei cuvenite pentru persoanele cu handicap grav (700,5 KiB, 139 hits)

  Dispozitia nr.1- Stabilirea salariului de baza al asistentilor personali in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristian (605,4 KiB, 144 hits)