Economie

1. AGRICULTURA

          Suprafaţa totală a comunei este de 7116 ha –   din care : intravilan – 455ha, extravilan – 6661ha, teren agricol – 3257 ha, păduri –  3492 ha şi alte terenuri – 367 ha.

Moşia comunei Cristian se întinde atât în zona depresionară şi de podiş, cât şi în spaţiul montan – existând premise favorabile atât pentru producţia vegetală, cât şi pentru creşterea animalelor.

          Analiza structurii fondului funciar scoate în evidenţă faptul că terenurile agricole ocupă 45,8% din suprafaţă ( 3257 ha ) din care: arabil 54% (  1760 ha ), păşuni 29% (944 ha ), fâneţe 14% (469 ha ), livezi 2,3% ( 77 ha  ) şi vii   0,7 %  ( 7 ha ).

          Suprafaţa de teren arabil ce revine pe locuitor este de 0,49 ha, fapt ce permite asigurarea  produselor agricole de bază pentru locuitorii comunei precum: grâu, porumb, cartofi, legume şi fructe.

          Sectorul zootehnic a fost favorizat de existenţa păşunilor şi fâneţelor atât în zona de podiş, cât şi în spaţiul montan, reprezantând 33% din terenul agricol. Se cresc : bovine, ovine, porcine, păsări şi albine. De remarcat faptul că efectivul de animale a scăzut foarte mult în ultimii ani, agricultura ne mai fiind o activitate atractivă pentru noile generaţii – tinerii preferând să-şi caute de lucru pe alte meleaguri.

Pe teritoriul localităţii Cristian funcţionează din anul 1979 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie, singura unitate de cercetare cu specific montan din Romania, beneficiind de un profil ştiinţific şi o activitate distinctă, racordat tematic la cele mai importante probleme, prezente şi de viitor ale agroecosistemului montan.

Activitatea institutului este de cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rural-montane, a creşterii ovinelor, caprinelor şi taurinelor din rase adaptate zonei montane, extinderea culturilor pomicole, arboricole şi dendrologice, efectuarea de studii, cercetări, proiecte pentru dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane.

2. SILVICULTURA

               Fondul forestier al comunei este administrat de Ocolul Silvic Cindrel înfiinţat în decembrie 2004. Suprafaţa mare ocupată de păduri – 3492 ha ( 48 % din fondul funciar ) reprezintă o importantă resursă pentru drzvoltarea economică a comunei, oferind pe lângă masa lemnoasă, fructe de pădure ( zmeură, afine, mure etc. ) şi ciuperci. Cu excepţia materialului lemnos, celelalte produse sunt insuficient valorificate, datorită inexistenţei în zonă a micii industrii specializate în prelucrarea acestora. Padurea este reprezentată de conifere – 60% şi foioase  40%, cu o vârstă medie de 68 de ani. Răşinoasele şi fagul  se întind în zona montană – Beşineu şi Bătrâna din Munţii Cindrel – până la altitudinea de 1950 m. Gorunul, carpenul şi salcâmul se întâlneşte între  400 – 600 m altitudine. Exploatarea masei lemnoase este în medie de 11.280 metri cubi pe an.

3. INDUSTRIA

                Înainte de anul 1990 industria a fost slab reprezentată în comuna Cristian, existând doar o întreprindere de prefabricate din beton  “ Electromontaj “. În ultimii ani – datorită apropierii de municipiul Sibiu – industria a cunoscut o oarecare dezvoltare prin apariţia unor fabrici pentru : obţinerea produselor din material plastic, constructii metalice, obţinerea articolelor de imbracaminte, a produselor de încălţăminte, a băuturilor nealcoolice, panificaţie, constructii si reparatii de nave, fabricarea de şuruburi, lanţuri şi arcuri, construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, fabricarea betonului, tratarea şi acoperirea metalelor, fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice,  producţia de remorci şi semiremorci, staţie de betoane.

4. COMERT SI PRESTARI SERVICII

               În comuna Cristian îşi desfăsoară activitatea 27 de magazine alimentare, 2 magazine pentru materiale de construcţii, 2 farmacii şi 2 staţii PECO.

              Activităţile de prestări servicii sunt reprezentate de 10 firme de transport mărfuri şi călători, un atelier de reparaţii auto şi un salon de coafură – frizerie. Asociaţia PHILADELPHIA  desfasoara activitati in domeniul social – medical.

             În puţine sate româneşti mai funcţionează covăciile, Cristianul fiind unul dintre acestea.

             Pe strada IV, nr. 25, la Cristian functionează o covăcie, PF Moga Ioan, păstrându-se astfel meşteşugul străvechi de modelare a fierului.