Hotărâri

2018

  Hotararea nr 77-2018 -privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici in comuna Cristian (7,4 MiB, 2 hits)

  Hotararea nr 76-2018-privind modificarea componentei Comisiei juridice si de disciplina a Consiliului Local (106,6 KiB, 2 hits)

  Hotararea nr 75-2018-privind incetarea mandatului de consilier al domnului Borcan Constantin (87,4 KiB, 2 hits)

  Hotararea nr 74-2018-privind rectificarea bugetului local (644,6 KiB, 1 hits)

  Hotararea nr 73-2018- privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic general al comunei Cristian (103,9 KiB, 2 hits)

  Hotararea nr 72-2018-privind exploatarea si valorificarea din pasunea Valari a unui nr de 300 brazi de Craciun (95,4 KiB, 2 hits)

  Hotararea nr 71-2018-privind mandatarea primarului ca rprezentant in ADI ECO Sibiu sa voteze incheierii Actului aditional nr 5 (136,2 KiB, 1 hits)

  Hotararea nr 70-2018-privind mandatarea primarului comunei Cristian,ca reprezentant al comunei Cristian in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunicara ECO Sibiu (139,3 KiB, 1 hits)

  Hotararea nr 69-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (55,0 KiB, 1 hits)

  Hotararea nr 68-2018-privind preluarea in proprietate a imobilului-teren in suprafata de 2994 mp situat in str XXVIII cu destinatie drum (184,0 KiB, 16 hits)

  Hotararea nr.67-2018 privind mandatarea primaruluica reprezentant in Adunarea Generala aADI ECO sa voteze aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru Judetul Sibiu (108,9 KiB, 7 hits)

  Hotararea nr 66-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta -12.11.2018 (55,2 KiB, 12 hits)

  Hotararea nr 65-2018-privind angajarea unui avocat pt dosarele aflate pe rolul Tribunalului Braila -in contradictoriu cu SC Tracon SRL Braila (114,7 KiB, 9 hits)

  Hotararea nr 64-2018-privind acordarea de compensatii a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cristian (116,1 KiB, 7 hits)

  Hotararea nr 63-2018-privind rectificarea bugetului local (1,1 MiB, 11 hits)

  Hotararea nr.62-2018 -privind alegerea presedintelui de sedinta (58,6 KiB, 8 hits)

  Hotararea nr 61-2018-privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Cristian a unui teren situat in intravilanul comunei (92,6 KiB, 40 hits)

  Hotararea nr 60-2018-privind avizarea documentatiei de urbanism (232,8 KiB, 36 hits)

  Hotararea nr 59-2018-privind rectificarea bugetului local (90,8 KiB, 22 hits)

  Hotararea nr 58-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (56,6 KiB, 17 hits)

  Hotararea nr 57-2018-aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Scolii Gimnaziala asupra terenurilor si cladirilor (88,1 KiB, 32 hits)

  Hotararea nr 56-2018-privind rectificarea bugetului (1,4 MiB, 29 hits)

  Hotararea nr 55-2018-privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local in Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Cristian (108,4 KiB, 37 hits)

  Hotararea nr.54-2018-privind angajarea unui avocat pentru reglementarea situatiei juridice privind terenul aferent Muzeului Satesc (136,5 KiB, 31 hits)

  Hotararea nr 53-2018-privind aprobarea organigramei,a statului de functii si a nr de personal pt aparatul de specialitate al Primarului (412,3 KiB, 37 hits)

  Hotararea nr 52-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (57,4 KiB, 26 hits)

  Hotararea nr.51-2018-privind rectificarea bugetului local (1,6 MiB, 57 hits)

  Hotararea nr 50-2018 -privind respingerea documentatiei SC TRACON SRL pt proiectul Extindere depozit ecologic de deseuri menajere si industriale -Celula 4 (115,9 KiB, 66 hits)

  Hotararea nr.49-2018-privind transmiterea fara plata a unei masini-Autovehicul special N3 marca MAN catre comuna Loamnes (100,2 KiB, 36 hits)

  Hotararea nr 48-2018- actualizarea Anexei 3 lista bunuri din domeniul public (229,8 KiB, 37 hits)

  Hotararea nr.47-2018-privind acordarea de compensatii in bani a membrilor SVSU Cristian (113,3 KiB, 42 hits)

  Hotararea nr 46-2018-privind aprobarea organigramei,statului de functii si a nr de personal pt aparatul de specialitate a Primarului (482,1 KiB, 51 hits)

  Hotararea nr 45-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (482,0 KiB, 29 hits)

  Hotararea nr.44-2018-privind angajarea unui avocat (104,8 KiB, 47 hits)

  Hotararea nr 43-2018-privind transferul concesiunii asupra terenului identificat prin CF nr 102283 Cristian nr Top 102283 (181,5 KiB, 76 hits)

  Hotararea 42-2018-privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 (2,3 MiB, 66 hits)

  Hotararea nr 41-2018-privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cristian pt 2018 (150,2 KiB, 38 hits)

  Hotararea nr 40 2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta (57,0 KiB, 28 hits)

  Hotararea nr.39-2018-modificarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal (464,5 KiB, 95 hits)

  Hotararea nr.38-2018 privind angajarea unui avocat pentru reglementarea situatiei juridice privind terenul aferent Muzeului Satesc (114,1 KiB, 83 hits)

  Hotararea nr.37-2018-privind rezilierea contractului de concesiune nr 1658-04.04.2013 (105,0 KiB, 82 hits)

  Hotararea nr.36-2018-privind aprobarea prelungirii termenului final de virare a profitului net de catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel (95,3 KiB, 71 hits)

  Hotararea nr.35-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (60,3 KiB, 52 hits)

  Hotararea nr. 34-2018 privind aprobarea rezolutiei cu privire la Centenarul Marii Uniri si Unirea cu Republica Moldova (303,4 KiB, 85 hits)

  Hotararea nr. 33-2018 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1668 - 26.03.2014 - Ihora Ioan (102,4 KiB, 74 hits)

  Hotararea nr. 32-2018 - rectificare buget, modificare formulare finantare programe, programul de investitii publice si surse de finantare (864,1 KiB, 83 hits)

  Hotararea nr. 31-2018 privind acceptarea unor donatii din partea Orasului Leuven - Belgia (107,4 KiB, 89 hits)

  Hotararea nr. 30-2018-privind aprobarea documentatiei de urbanism (110,3 KiB, 76 hits)

  Hotararea nr. 29-2018-privind contul de executie al bugetului local (399,5 KiB, 69 hits)

  Hotararea nr. 28-2018-privind transferul concesiunii asupra terenului identificat prin CF 103668, nr Topografic 2223 (175,5 KiB, 87 hits)

  Hotararea nr. 27-2018 -privind mandatarea primarului comunei Cristian ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu (129,5 KiB, 70 hits)

  Hotararea nr. 26-2018-privind acordarea unui mandat special la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare pentru SC APA CANAL SIBIU (267,9 KiB, 88 hits)

  Hotararea nr. 25-2018-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de Asistenta Sociala (872,1 KiB, 108 hits)

  Hotararea nr. 24-2018-privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conditiile Legii nr.15-2003 (168,4 KiB, 78 hits)

  Hotararea nr. 23-2018-privind alegerea presedintelui de sedinta (57,1 KiB, 55 hits)

  Hotararea nr 22-2018- privind aprobarea reorganizarii scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 (909,5 KiB, 128 hits)

  Hotararea nr 21-2018-privind revocarea Hotararii nr 79-2017 (691,6 KiB, 124 hits)

  Hotararea nr 20-2018-inlocuirea unui membru in comisiile constituite privind licitatiile publice (621,3 KiB, 142 hits)

  Hotararea nr 19-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (483,5 KiB, 128 hits)

  Hotararea nr 18-2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2018 (2,2 MiB, 108 hits)

  Hotararea nr 17-2018 privind aprobarea decontului pentru 2017 al Regiei Publice Locale ocolul Silvic Cindrel RA (2,0 MiB, 121 hits)

  Hotararea nr 16-2018- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 28 ha din pasunea comunala (8,0 MiB, 161 hits)

  Hotararea nr 15-2018 privind inchirierea prin licitatie publica a unui numar de 12 mese aflate in incinta pietei comunale (6,0 MiB, 114 hits)

  Hotararea nr 14-2018-privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a imobilelor cu destinatie cabinet medical uman si cabinet medical stomatologic (6,8 MiB, 146 hits)

  Hotararea nr 13-2018-aprobarea concesiunii prin licitatie publica pentru imobilul domeniul public str XI nr 9 (6,7 MiB, 130 hits)

  Hotararea nr 12-2018- aprobarea organizarii manifestarii culturale Zilele culturale ale comunei Cristian (684,0 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr 11-2018 privind aprobarea Strategiei si a Programului anual al achizitiilor publice (6,9 MiB, 100 hits)

  Hotararea nr 10-2018-actualizarea Planului de analiza si acoperire a risurilor in domeniul protectiei civile al comunei Cristian (2,5 MiB, 105 hits)

  Hotararea nr 9-2018 Aprobarea actului aditional la contractul de administrare privind bunurile modile echipamente de precolectare a deseurilor (1,5 MiB, 107 hits)

  Hotararea nr 8-2018- privind atribuirea de loturi de tineret (1,3 MiB, 115 hits)

  Hotararea nr 7-2018 privind modificarea taxei de inchiriere capela (662,5 KiB, 108 hits)

  Hotararea nr 6-2018- ap. cofinantarii proiectului Sprijin pt Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata (1,4 MiB, 105 hits)

  Hotararea nr 5-2018- privind aprobarea bugetului local (12,9 MiB, 105 hits)

  Hotararea nr 4-2018-aprobarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului (2,4 MiB, 129 hits)

  Hotararea nr 3-2018- ap. planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social si persoanele care presteaza o activitate (1,9 MiB, 115 hits)

  Hotararea nr 2-2018- privind mandatarea primarului comunei Cristian ,ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu (914,8 KiB, 95 hits)

  Hotararea nr 1-2018-privind alegerea presedintelui pentru sedinta ordinara din data de 13.02.2018 (484,0 KiB, 116 hits)

2017

  Hotararea nr 96-2017- Privind rectificarea bugetului local (1,1 MiB, 168 hits)

  Hotărârea nr. 95-2017 Aprobarea impozitelor si taxelor pentru 2018 (17,6 MiB, 234 hits)

  Hotărârea nr. 94 -2017 -Scutirea de la plata impozitului a Asociatiei Gemeinde Fur Christus EV (682,5 KiB, 156 hits)

  Hotărârea nr. 93 -2017 -Aprobarea retragerii dreptului de folosinta a terenurilor proprietatea Primariei Comunei Cristian (895,3 KiB, 155 hits)

  Hotărârea nr.92 -2017- Rectificarea bugetului local (679,3 KiB, 136 hits)

  Hotărârea nr. 91-2017- Aprobarea nivelului maxim al tarifelor pt prestarile de servicii de exploatari forestiere 2018 (822,1 KiB, 131 hits)

  Hotărârea nr. 90 -2017-Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pt 2017 (1,6 MiB, 131 hits)

  Hotărârea nr. 89 -2017 -Aprobarea pretului pentru vanzare directa catre populatie a lemnului fasonat (916,2 KiB, 164 hits)

  Hotărârea nr. 88 -2017 -Complectarea listei cuprizand inventarul domeniului public al comunei Cristian (1,2 MiB, 176 hits)

  Hotărârea nr. 87 -2017 -Aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase ca lemn fasonat pt 2018 (1,0 MiB, 155 hits)

  Hotărârea nr. 86 -2017-Privind aprobarea pretului de referinta pentru masa lemnoasa (5,3 MiB, 143 hits)

  Hotărârea nr. 85 -2017- Privind alegerea presedintelui de sedinta (486,4 KiB, 125 hits)

  Hotărârea nr.84-2017- Exploatarea si valorificarea pomilor de Craciun (696,9 KiB, 161 hits)

  Hotărârea nr.83-2017 rectificarea bugetului local al veniturilor si cheltuielilor al comunei Cristian (4,7 MiB, 170 hits)

  Hotărârea nr. 82 -2017-Aprobarea Regulamentului comunal privind pasunatul si exploatarea pajistelor de pe raza comunei Cristian (4,4 MiB, 173 hits)

  Hotărârea nr. 81 -2017-privind punerea in aplicare a Legii 1532017 (3,5 MiB, 200 hits)

  Hotărârea nr. 80-2017-transmiterea fara plata a unei masini marca Mercedes Benz Sprinter catre ocolul silvic Cindrel RA cristian (723,2 KiB, 155 hits)

  Hotărârea nr.79 -2017-revocarea Hotararii nr 74-2017 (758,2 KiB, 185 hits)

  Hotărârea nr. 78 -2017-revocarea Hotararii nr 59-2017 (678,7 KiB, 156 hits)

  Hotărârea nr. 77 -2017-aprobarea ROF al aparatului de specialitate al Primarului (26,6 MiB, 157 hits)

  Hotărârea nr. 76-2017- aprobarea valorii de investitie a proiectului Extindere retele hidroedilitare,respectiv solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National a Creditelor (1,2 MiB, 163 hits)

  Hotărârea nr. 75 -2017 -privind alegerea presedintelui de sedinta (481,4 KiB, 154 hits)

  Hotărârea nr. 74-2017-privind avizarea documentatiei de urbanism PUZ -Pipernea Ana (1,8 MiB, 251 hits)

  Hotărârea nr. 73-2017-privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-Ovosib Invest SRL (1,7 MiB, 230 hits)

  Hotărârea nr. 72-2017-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cristian pe anul 2017 (667,2 KiB, 211 hits)

  Hotărârea nr. 71-2017-privind stabilirea in lei a platii redeventei pt contractele de concesiune,inchiriere aflate in derulare in unitatea administrativ-teritoriala Cristian (731,0 KiB, 219 hits)

  Hotararea nr 70-2017-privind retragerea dreptului de folosinta a terenurilor proprietatea Primariei Cristian atribuite in baza Legii 15-2003 (172,5 KiB, 73 hits)

  Hotărârea nr. 69-2017-aprobarea organigramei ,a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cristian. (2,5 MiB, 218 hits)

  Hotărârea nr. 68-2017-Privind ocuparea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristian (1,4 MiB, 204 hits)

  Hotărârea nr. 67-2017-privind aprobarea continuitatii ,furnizarii,prestarii serviciilor de sortare si compostare in Statiile de Sortare si Compost Sura Mica si in Statia de Sortare Cisnadie de catre o (1,3 MiB, 181 hits)

  Hotărârea nr. 66 -2017-privind alegerea presedintelui de sedinta (486,9 KiB, 178 hits)

  Hotărârea nr. 65-2017 (745,8 KiB, 269 hits)

  Hotărârea nr. 64 -2017 (4,3 MiB, 201 hits)

  Hotărârea nr. 63 -2017 (1,5 MiB, 186 hits)

  Hotărârea nr. 62 -2017 (754,6 KiB, 181 hits)

  Hotărârea nr. 61-2017 (437,1 KiB, 182 hits)

  Hotărârea nr. 60 -2017 (847,5 KiB, 180 hits)

  Hotărârea nr.59 -2017 (794,1 KiB, 261 hits)

  Hotărârea nr.58-2017 (1,5 MiB, 286 hits)

  Hotărârea nr.57 -2017 (2,8 MiB, 269 hits)

  Hotărârea nr.56 -2017 (922,8 KiB, 249 hits)

  Hotărârea nr.55 -2017 (424,9 KiB, 246 hits)

  Hotărârea nr.54-2017 (746,4 KiB, 258 hits)

  Hotărârea nr.53-2017 (1.006,6 KiB, 250 hits)

  Hotărârea nr.52-2017 (866,3 KiB, 218 hits)

  Hotărârea nr.51-2017 (1,2 MiB, 240 hits)

  Hotărârea nr.50-2017 (1,4 MiB, 242 hits)

  Hotărârea nr.49-2017 (848,3 KiB, 214 hits)

  Hotărârea nr.48-2017 (437,5 KiB, 215 hits)

  Hotărârea nr.47-2017 (787,4 KiB, 229 hits)

  Hotărârea nr.46-2017 (824,6 KiB, 277 hits)

  Hotărârea nr.45-2017 (1,4 MiB, 229 hits)

  Hotărârea nr.44-2017 (2,4 MiB, 229 hits)

  Hotărârea nr.43-2017 (690,5 KiB, 212 hits)

  Hotărârea nr.42-2017 (620,7 KiB, 234 hits)

  Hotărârea nr.41-2017 (1,0 MiB, 214 hits)

  Hotărârea nr.40-2017 (15,7 MiB, 215 hits)

  Hotărârea nr.39-2017 (2,5 MiB, 216 hits)

  Hotărârea nr.38-2017 (823,8 KiB, 227 hits)

  Hotărârea nr.37-2017 (441,1 KiB, 236 hits)

  Htărârea nr.36-2017 (738,4 KiB, 311 hits)

  Hotărârea nr.35-2017 (647,2 KiB, 285 hits)

  Hotărârea nr.34-2017 (769,0 KiB, 314 hits)

  Hotărârea nr.33-2017 (1,2 MiB, 306 hits)

  Hotărârea nr.32-2017 (647,2 KiB, 342 hits)

  Hotărârea nr.31-2017 (2,1 MiB, 294 hits)

  Hotărârea nr.30-2017 (2,8 MiB, 310 hits)

  Hotărârea nr.29-2017. (113,5 KiB, 276 hits)

  Hotărârea nr.28-2017 (914,7 KiB, 289 hits)

  Hotărârea nr.27-2017 (790,8 KiB, 300 hits)

  Hotărârea nr.26-2017 (1,1 MiB, 290 hits)

  Hotărârea nr.25-2017 (871,9 KiB, 292 hits)

  Hotărârea nr.24-2017 (418,4 KiB, 314 hits)

  Hotărârea nr. 23-2017 (856,3 KiB, 281 hits)

  Hotărârea nr. 22-2017 (6,3 MiB, 255 hits)

  Hotărârea nr. 21-2017 (3,3 MiB, 333 hits)

  Hotărârea nr. 20-2017 (437,7 KiB, 287 hits)

  Hotărârea nr. 19-2017 (774,9 KiB, 277 hits)

  Hotărârea nr.18-2017 (751,1 KiB, 317 hits)

  Hotărârea nr.17-2017 (733,2 KiB, 294 hits)

  Hotărârea nr.16-2017 (1,1 MiB, 279 hits)

  Hotărârea nr.15-2017. (1,2 MiB, 281 hits)

  Hotărârea nr.14-2017 (1,1 MiB, 269 hits)

  Hotărârea nr.13-2017 (2,1 MiB, 317 hits)

  Hotărârea nr.12-2017 (1,9 MiB, 283 hits)

  Hotararea nr.11-2017 (1,2 MiB, 279 hits)

  Hotărârea nr.10-2017 (1,5 MiB, 289 hits)

  Hotărârea nr.9-2017 (5,5 MiB, 273 hits)

  Hotărârea nr.8-2017 (1,9 MiB, 279 hits)

  Hotărârea nr.7-2017 (261,4 KiB, 279 hits)

  Hotărârea nr.6-2017 (848,2 KiB, 297 hits)

  Hotărârea nr.5-2017 (1,2 MiB, 315 hits)

  Hotărârea nr.4-2017 (727,7 KiB, 291 hits)

  Hotărârea nr.3-2017 (784,4 KiB, 298 hits)

  Hotărârea nr.2-2017 (777,2 KiB, 303 hits)

  Hotărârea nr 1-2017 (432,3 KiB, 312 hits)

2016

  Hotarârea nr.106-2016 (367,4 KiB, 347 hits)

  Hotarârea nr.105-2016 (1,9 MiB, 304 hits)

  Hotarârea nr.104-2016 (82,7 KiB, 312 hits)

  Hotărârea nr.103-2016 (90,1 KiB, 344 hits)

  Hotărârea nr.102-2016 (93,3 KiB, 325 hits)

  Hotărârea nr.101-2016 (88,2 KiB, 307 hits)

  Hotararea nr.100-2016. (76,1 KiB, 337 hits)

  Hotărârea nr.99-2016 (136,9 KiB, 297 hits)

  Hotărârea nr.98-2016 (153,3 KiB, 298 hits)

  Hotărârea nr.97-2016 (45,4 KiB, 302 hits)

  Hotărârea nr.96-2016 (115,1 KiB, 314 hits)

  Hotărârea nr.95-2016 (103,4 KiB, 314 hits)

  Hotărârea nr.94-2016 (123,0 KiB, 286 hits)

  Hotărârea nr.93-2016 (82,7 KiB, 306 hits)

  Hotărârea nr.92-2016 (653,9 KiB, 273 hits)

  Hotărârea nr.91-2016 (67,4 KiB, 305 hits)

  Hotărârea nr.90-2016 (74,2 KiB, 341 hits)

  Hotărârea nr.89-2016 (88,3 KiB, 292 hits)

  Hotărârea nr.88-2016 (132,3 KiB, 299 hits)

  Hotărârea nr.87-2016 (175,1 KiB, 291 hits)

  Hotărârea nr.86-2016 (1,9 MiB, 320 hits)

  Hotărârea nr.85-2016 (233,0 KiB, 287 hits)

  Hotărârea nr.84-2016 (1,0 MiB, 296 hits)

  Hotărârea nr.83-2016 (429,5 KiB, 273 hits)

  Hotărârea nr 82-2016 (1,2 MiB, 337 hits)

  Hotărârea nr 81-2016 (1,4 MiB, 321 hits)

  Hotărârea nr 80-2016 (854,2 KiB, 353 hits)

  Hotărârea nr 79-2016 (944,3 KiB, 306 hits)

  Hotărârea nr 78-2016 (908,2 KiB, 336 hits)

  Hotărârea nr 77-2016 (1,3 MiB, 310 hits)

  Hotărârea nr 76-2016 (753,9 KiB, 313 hits)

  Hotărârea nr 75-2016 (1,3 MiB, 300 hits)

  Hotărârea nr 74-2016 (971,4 KiB, 299 hits)

  Hotărârea nr 73-2016 (733,0 KiB, 292 hits)

  Hotărârea nr 72-2016 (846,3 KiB, 310 hits)

  Hotararea nr 71-2016 (1,7 MiB, 316 hits)

  Hotărârea nr 70-2016 (419,5 KiB, 294 hits)

  Hotărârea nr 69-2016 (55,6 KiB, 327 hits)

  Hotărârea nr 68-2016 (37,7 KiB, 306 hits)

  Hotărârea nr 67-2016 (53,9 KiB, 301 hits)

  Hotărârea nr 66-2016 (41,7 KiB, 340 hits)

  Hotărârea nr 65-2016 (61,1 KiB, 297 hits)

  Hotărârea nr 64-2016 (49,5 KiB, 300 hits)

  Hotărârea nr 63-2016 (35,6 KiB, 301 hits)

  Hotararea nr 62-2016 (37,8 KiB, 328 hits)

  Hotărârea nr 61-2016 (42,5 KiB, 310 hits)

  Hotărârea nr 60-2016 (58,4 KiB, 289 hits)

  Hotărârea nr 59-2016 (42,2 KiB, 359 hits)

  Hotărârea nr 58-2016 (80,0 KiB, 290 hits)

  Hotărârea nr 57-2016 (53,2 KiB, 304 hits)

  Hotărârea nr 56-2016 (2,0 MiB, 316 hits)

  Hotărârea nr 55-2016 (28,2 KiB, 298 hits)

  Hotarârea nr 54-2016 (69,8 KiB, 280 hits)

  Hotarârea nr 53-2016 (22,1 KiB, 303 hits)

  HOTARÂREA 52-2016 (221,8 KiB, 334 hits)

  HOTARÂREA 51-2016 (527,3 KiB, 325 hits)

  HOTARÂREA 50-2016 (526,9 KiB, 331 hits)

  HOTARÂREA 49-2016 (161,3 KiB, 341 hits)

  HOTARÂREA 48-2016 (212,3 KiB, 315 hits)

  HOTARÂREA 47-2016 (575,1 KiB, 352 hits)

  HOTARÂREA 46-2016 (819,5 KiB, 353 hits)

  HOTARÂREA 45-2016 (706,3 KiB, 352 hits)

  HOTARÂREA 44-2016 (935,7 KiB, 352 hits)

  HOTARÂREA 43-2016 (491,4 KiB, 332 hits)

  Hotararea nr. 42-2016 (58,4 KiB, 477 hits)

  Hotararea nr. 41-2016 (92,2 KiB, 439 hits)

  Hotararea nr. 40-2016 (259,7 KiB, 409 hits)

  Hotararea nr. 39-2016 (1.013,8 KiB, 450 hits)

  Hotararea nr. 38-2016 (511,5 KiB, 562 hits)

  Hotararea nr. 37-2016 (39,9 KiB, 423 hits)

  Hotarârea nr. 36-2016 (55,2 KiB, 416 hits)

  Hotarârea nr. 35-2016 (52,8 KiB, 565 hits)

  Hotarârea nr. 34-2016 (52,4 KiB, 406 hits)

  Hotarârea nr 33-2016 (65,7 KiB, 446 hits)

  Hotarârea nr. 32-2016 (56,2 KiB, 401 hits)

  Hotarârea nr. 31-2016 (62,6 KiB, 427 hits)

  Hotarârea nr. 30-2016 (60,5 KiB, 457 hits)

  Hotarârea nr. 29-2016 (432,4 KiB, 412 hits)

  Hotarârea nr. 28-2016 (94,2 KiB, 417 hits)

  Hotarârea nr. 27-2016 (87,9 KiB, 451 hits)

  Hotarârea nr. 26-2016 (62,9 KiB, 424 hits)

  Hotarârea nr. 25-2016 (112,7 KiB, 413 hits)

  Hotarârea nr. 24-2016 (39,3 KiB, 379 hits)

  Hotarârea nr. 23-2016 (250,1 KiB, 426 hits)

  Hotarârea nr. 22-2016 (39,3 KiB, 368 hits)

  Hotararea nr.21-2016 (23,8 KiB, 474 hits)

  Hotararea nr.20-2016 (29,0 KiB, 452 hits)

  Hotararea nr.19-2016 (50,6 KiB, 458 hits)

  Hotararea nr.18-2016 (36,4 KiB, 453 hits)

  Hotararea nr.17-2016 (36,5 KiB, 431 hits)

  Hotararea nr.16-2016 (32,3 KiB, 454 hits)

  Hotararea nr.15-2016 (47,2 KiB, 505 hits)

  Hotararea nr.14-2016 (51,2 KiB, 450 hits)

  Hotararea nr.13-2016 (45,1 KiB, 413 hits)

  Hotararea nr.12-2016 (74,0 KiB, 472 hits)

  Hotararea nr.11-2016 (73,4 KiB, 457 hits)

  Hotararea nr.10-2016 (50,7 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr.9-2016 (28,6 KiB, 462 hits)

  Hotararea nr. 8-2016 (33,9 KiB, 468 hits)

  Hotararea nr. 7-2016 (44,9 KiB, 492 hits)

  Hotararea nr. 6-2016 (38,6 KiB, 451 hits)

  Hotararea nr. 5-2016 (46,7 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr. 4-2016 (31,7 KiB, 452 hits)

  Hotararea nr. 3-2016 (46,5 KiB, 552 hits)

  Hotararea nr. 2-2016 (122,2 KiB, 595 hits)

  Hotararea nr. 1-2016 (20,7 KiB, 491 hits)

2015

  Hotărârea nr 107-2015 (618,7 KiB, 269 hits)

  Hotărârea nr 106-2015 (635,6 KiB, 285 hits)

  Hotărârea nr 105-2015 (689,8 KiB, 251 hits)

  Hotărârea nr 104-2015 (880,5 KiB, 275 hits)

  Hotărârea nr 103-2015 (741,5 KiB, 258 hits)

  Hotărârea nr 102-2015 (757,0 KiB, 262 hits)

  Hotărârea nr 101-2015 (800,3 KiB, 280 hits)

  Hotărârea nr 100-2015 (1,9 MiB, 312 hits)

  Hotărârea nr 99-2015 (838,4 KiB, 271 hits)

  Hotărârea nr 98-2015 (944,7 KiB, 313 hits)

  Hotărârea nr 97-2015 (676,4 KiB, 256 hits)

  Hotărârea nr 96-2015 (1.011,5 KiB, 281 hits)

  Hotărârea nr 95-2015 (479,4 KiB, 257 hits)

  Hotărârea nr 94-2015 (777,4 KiB, 227 hits)

  Hotararea 93-2015 (64,8 KiB, 695 hits)

  Hotararea 92-2015 (52,1 KiB, 624 hits)

  Hotararea 91-2015 (57,5 KiB, 693 hits)

  Hotararea 90-2015 (30,2 KiB, 673 hits)

  Hotărârea nr 89-2015 (729,8 KiB, 361 hits)

  Hotararea 88-2015 (1,0 MiB, 661 hits)

  Hotărârea nr 87-2015 (1,0 MiB, 278 hits)

  Hotărârea nr 86-2015 (509,6 KiB, 265 hits)

  Hotararea nr 85-2015 (764,6 KiB, 240 hits)

  Hotărârea nr 83-2015 (706,5 KiB, 264 hits)

  Hotărârea nr 82-2015 (789,4 KiB, 263 hits)

  Hotărârea nr 81-2015 (1,0 MiB, 279 hits)

  Hotărârea nr 80-2015 (477,8 KiB, 259 hits)

  Hotărârea nr 79-2016 (937,5 KiB, 252 hits)

  Hotărârea nr 78-2015 (836,5 KiB, 254 hits)

  Hotărârea nr 77-2015 (660,4 KiB, 269 hits)

  Hotărârea nr 76-2015 (1,3 MiB, 277 hits)

  Hotărârea nr 75-2015 (1.000,7 KiB, 257 hits)

  Hotărârea nr 74-2015 (482,6 KiB, 256 hits)

  Hotărârea nr 73-2015 (792,8 KiB, 262 hits)

  Hotărârea nr 72-2015 (753,0 KiB, 270 hits)

  Hotărârea nr 71-2015 (752,9 KiB, 246 hits)

  Hotărârea nr 70-2015 (1,5 MiB, 292 hits)

  Hotărârea nr 69-2015 (1,4 MiB, 271 hits)

  Hotărârea nr 68-2015 (485,0 KiB, 254 hits)

  Hotărârea nr 67-2015 (684,5 KiB, 254 hits)

  Hotărârea nr 66-2015 (714,1 KiB, 273 hits)

  Hotărârea nr 65-2015 (1,2 MiB, 272 hits)

  Hotărârea nr 64-2015 (770,4 KiB, 266 hits)

  Hotărârea nr 63-2015 (705,6 KiB, 256 hits)

  Hotărârea nr 62-2015 (952,7 KiB, 263 hits)

  Hotărârea nr 61-2015 (490,2 KiB, 250 hits)

  Hotărârea nr 60-2015 (736,8 KiB, 264 hits)

  Hotărârea nr 59-2015 (645,6 KiB, 266 hits)

  Hotărârea nr 58-2015 (741,3 KiB, 276 hits)

  Hotărârea nr 57-2015 (932,6 KiB, 257 hits)

  Hotărârea nr 56-2015 (776,9 KiB, 277 hits)

  Hotărârea nr 55-2015 (663,6 KiB, 266 hits)

  Hotărârea nr 54-2015 (755,3 KiB, 272 hits)

  Hotărârea nr 53-2015 (497,6 KiB, 283 hits)

  Hotărârea nr 52-2015 (681,6 KiB, 277 hits)

  Hotărârea nr 51-2015 (596,8 KiB, 260 hits)

  Hotărârea nr 50-2015 (824,1 KiB, 280 hits)

  Hotărârea nr 49-2015 (814,5 KiB, 259 hits)

  Hotărârea nr 48-2015 (1,2 MiB, 288 hits)

  Hotărârea nr 47-2015 (692,7 KiB, 276 hits)

  Hotărârea nr 46-2015 (1,3 MiB, 314 hits)

  Hotărârea nr 45-2015 (561,5 KiB, 282 hits)

  Hotărârea nr 44-2015 (672,3 KiB, 261 hits)

  Hotărârea nr 43-2015 (667,4 KiB, 308 hits)

  Hotărârea nr 42-2015 (1,4 MiB, 267 hits)

  Hotărârea nr 41-2015 (2,3 MiB, 302 hits)

  Hotărârea nr 40-2015 (913,1 KiB, 255 hits)

  Hotărârea nr 39-2015 (2,2 MiB, 297 hits)

  Hotărârea nr 38-2015 (799,7 KiB, 271 hits)

  Hotărârea nr 37-2015 (741,9 KiB, 268 hits)

  Hotărârea nr 36-2015 (754,4 KiB, 287 hits)

  Hotărârea nr 35-2015 (939,1 KiB, 273 hits)

  Hotărârea nr 34-2015 (718,3 KiB, 267 hits)

  Hotărârea nr 33-2015 (760,8 KiB, 321 hits)

  Hotărârea nr 32-2015 (625,9 KiB, 298 hits)

  Hotărârea nr 31-2015 (515,5 KiB, 258 hits)

  Hotărârea nr 30-2015 (998,5 KiB, 262 hits)

  Hotărârea nr 29-2015 (864,6 KiB, 281 hits)

  Hotărârea nr 28-2015 (720,7 KiB, 267 hits)

  Hotărârea nr 27-2015 (782,3 KiB, 273 hits)

  Hotărârea nr 26-2015 (876,4 KiB, 268 hits)

  Hotărârea nr 25-2015 (661,1 KiB, 271 hits)

  Hotărârea nr 24-2015 (1,6 MiB, 278 hits)

  Hotărârea nr 23-2015 (624,7 KiB, 269 hits)

  Hotărârea nr 22-2015 (724,9 KiB, 289 hits)

  Hotărârea nr 21-2015 (698,5 KiB, 295 hits)

  Hotărârea nr 20-2015 (629,5 KiB, 246 hits)

  Hotărârea nr 19-2015 (805,8 KiB, 233 hits)

  Hotărârea nr 18-2015 (746,5 KiB, 280 hits)

  Hotărârea nr 17-2015 (778,0 KiB, 261 hits)

  Hotărârea nr 16-2015 (677,7 KiB, 266 hits)

  Hotărârea nr 15 -2015 (7,2 MiB, 239 hits)

  Hotărârea nr 14-2015 (483,4 KiB, 248 hits)

  Hotărârea nr 13 -2015 (678,3 KiB, 275 hits)

  Hotărârea nr 12 -2015 (727,4 KiB, 268 hits)

  Hotărârea nr 11-2015 (638,9 KiB, 258 hits)

  Hotărârea nr 10-2015 (1,3 MiB, 295 hits)

  Hotărârea nr 9-2015 (878,1 KiB, 274 hits)

  Hotărârea nr 8-2015 (696,8 KiB, 281 hits)

  Hotărârea nr 7-2015 (648,5 KiB, 277 hits)

  Hotărârea nr 6-2015 (1,2 MiB, 311 hits)

  Hotărârea nr 5-2015 (1,4 MiB, 305 hits)

  Hotărârea nr 4-2015 (592,6 KiB, 261 hits)

  Hotărârea nr 3-2015 (930,4 KiB, 268 hits)

  Hotărârea nr 2-2015 (659,0 KiB, 263 hits)

  Hotărârea nr 1-2015 (486,5 KiB, 282 hits)