Comisii

COMPONENŢA  COMISIILOR  DE  SPECIALITATE

Componenta comisiilor de specialitate este urmatoarea :

 1. Comisia pentru AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM:

 

 • GHISOIU ION – preşedinte

 • PIPERNEA ELENA – secretar

 • CONTIU GHEORGHE-NICOLAE – membru

 • GLIGOR IOAN-membru

 • IHORA IOAN -membru

 

 1. Comisia JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ:

 

 • Borcan Constantin – preşedinte

 • Gligor Cornel – secretar

 • Gligor Ioan – membru

 

 1. Comisia pentru MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE:

 

 • Radu Cosmina – preşedinte

 • Pipernea Gheorghe – secretar

 • Jurca Gheorghe – membru

 

 1. Comisia pentru ACTIVITĂŢI SOCIAL – CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT:

 

 • Pipernea Elena – preşedinte

 • Jurca Dumitru Catalin-secretar

 • Pipernea Gheorghe – membru

 

 1. Comisia pentru PROTECŢIE MEDIU ŞI TURISM, TINERET ŞI SPORT:

 

 • Ihora Ioan – preşedinte

 • Boariu Ovidiu – secretar

 • Bucur Marian – membru